** Gratis verzending in Nederland vanaf € 70,- **

U heeft het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien u na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan www.kookwens.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk via de e-mail melding te maken bij www.kookwens.nl. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

De verzendkosten voor het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Retouradres:

Kookwens.nl

De Strieblom 6

9271LE 

De Westereen

LET OP: Graag de Track en trace aan ons doorgeven.